Kariyer Planlama Süreci Nedir?

Kariyer Planlarını Geliştirme :

Kariyer planlama hizmetlerinin yalnızca iş arama süreciyle ilgili olduğu şeklinde bir düşünce vardır. İş aramaya başlamadan önce öğrencilerin geleceklerini planlamaları için yapmaları gereken çok şey vardır.

Her bir öğrenci için kariyer planlama süreci kendi deneyim, ilgi, yetenek ve değerlerine göre farklıdır. Öğrencilerin eğitimlerinin ister ilk ister son döneminde, kariyer hedefleri belli ya da belirsiz olsun kariyer planlama merkezine gelmeleri kariyer seçimlerini uygulamalarında, öz farkındalıklarını artırmada, yeni kariyer seçeneklerini keşfetmede, bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarında yardımcı olacaktır. Kariyer Planlama Merkezi görevlileri kariyer hedeflerinin belirlemesinde ve bu hedeflere ulaşmalarında atılacak adımlarda öğrenci ve mezunlara yardımcı olacaktır.

Kariyer Planlama Basamakları :

Kendini Tanıma ve Anlamayı (öz farkındalık) Artırma

– Geçmiş deneyimlerinin üzerinde düşün. Nelerden hoşlandığını, ilgilerinin neler olduğunu, hangi alanlarda başarılı olduğunu, becerilerinin neler olduğunu, hangilerinin önemli olduğunu keşfet.

– Kariyer kararı verirken kendini tanıma ve anlamak ilk basamaktır. Kariyer kararı kişiye ait bir karardır. Hedef, deneyim, beceri, değer ve ilgilerinden oluşur. Öğrenciler Kariyer Planlama Merkezine farklı öz farkındalık seviyelerinde gelirler. Kariyer danışmanları kendinizi tanıma ve anlamanız için hayatınızı ve kariyer hedeflerinizi belirleme fırsatı sunar. Kariyer danışmanlığı kariyer seçeneklerine olan farkındalığınızı artırır, önceden düşündüğünüz seçenekleri daha derinlemesine düşünmenizi ve henüz hiç düşünmediğiniz seçeneklerden haberdar olmanızı sağlar.

– Kursları, öğrenci aktivitelerini ve staj imkânlarını araştır

Kariyer Seçeneklerini Araştırma

    1. Kariyer Planlama Merkezini ve internetten iş arama sitelerini kullanarak ilginize ve becerilerinize uygun kariyer seçeneklerini
    2. Arkadaş, aile, akademisyen, mezun ve çevrendeki diğer insanlardan farklı kariyer seçeneklerini
    3. Gazi Üniversitesi içinde ya da dışındaki çeşitli iş fırsatlarını araştır. Hedeflerini gerçekleştirecek plan geliştir, staj olanaklarını araştır, bilgi topla ve topladığın bu bilgileri kendi beceri, bilgi, deneyim ve değerlerine uygula.

Bilgi, Beceri ve Deneyim Edinme

– İş deneyimi edinmek için staj yapmak, yarı zamanlı ve/ veya yazlık işlerde çalışmak

– İletişim, liderlik, ekip çalışması gibi becerileri geliştirecek ders dışı faaliyetlerde bulunmak

– Yurtdışı eğitimi, yabancı dil öğrenimi, Üniversitede kültürel faaliyetlere, değişik alanlardaki kurslara katılarak bilgi ve beceri çeşitliliğini arttırmak

– İşverenlerce önemli olan iletişim becerileri, ekip çalışması, çalışma deneyimi, motivasyon, liderlik becerileri, farklı insanlarla çalışma yeteneği, iş etiği ve dürüstlük gibi deneyimlerinizle ilgili daha temel bilgilere ihtiyaç duyacağınızdan başarılarınız ve faaliyetlerinizi özgeçmişinize dahil etmek için kayıt altına alın.

Kariyer Danışmanıyla Görüşme

Kariyer danışmanı geleceklerini planlamada öğrencilere yardımcı olur. Danışman sizi daha önce düşünmediğiniz farklı ve yeni şeyler düşünmeye teşvik edebilir, Kariyer hedefinizi belirlemeniz için önemli kariyer planlama soruları sorarak destek sağlar, iş arama planlamanıza yardım eder, mantıklı kariyer kararları verme stratejileri öğretir. Kariyer planlamasında kariyer danışmanları ve öğrenciler birlikte çalışır. Danışmanlar kendinizle ilgili daha çok şey öğrenmenizi, karar verme sürecini anlamanızı ve kariyer fırsatlarıyla ilgili bilgi toplamanızı sağlar. Ancak danışmanlar size hangi kararı vereceğinizi ya da kariyer planında ne yapacağınızı söyleyemez. Karar vermenin sorumluluğu size aittir. Kariyer danışmanıyla birlikte çalışmanız sonucunda, kariyer hedeflerinizi belirleyip onlara ulaşmanızı sağlayacak beceri ve bilgiyi geliştirirsiniz.